PL | EN

Aktualności kadrowe

Główny Inspektor Pracy ogłasza program działania na 2019 r.

Z programem działania na 2019 r. została zapoznana Rada Ochrony Pracy w dniu 11 grudnia.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole związane ze zmienianymi przepisami dotyczącymi Karty Nauczyciela oraz wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, które przewidują szereg nowych wykroczeń, w przypadku których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

Ponadto kontynuowane będą kontrole z zakresu zatrudniania cudzoziemców, gdzie poza pracownikami z Ukrainy, PIP ma się przyjrzeć sytuacji zatrudniania cudzoziemców z Nepalu, Indii i Bangladeszu, którzy najczęściej migrują do Polski. Z zakresu prawnej ochrony pracy inspektorzy będą kontrolowali ponadto jak co roku zagadnienia związane z czasem pracy, wynagrodzeniami, czy zawieraniem umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.

W obszarze bhp kontrole mają dotyczyć m.in. budownictwa, czy zakładów produkujących wyroby z drewna.