Aktualności kadrowe

Wszyscy pracodawcy muszą zmienić regulaminy pracy

19 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796). Rozporządzenie to po 20 latach zastępuje poprzednie rozporządzenie w tym zakresie pochodzące z 1996 r. i jest ono konsekwencją nowelizacji art. 176 Kodeksu pracy, której dokonano w sierpniu 2016 r.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. i ustala ono na nowo wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, a nie dotyczący ogółu zatrudnionych kobiet.

Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 6 Kodeksu pracy regulamin pracy każdego pracodawcy powinien ustalać wykaz prac wzbronionych kobietom, który najczęściej stanowi załącznik do regulaminu. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia konieczne będzie zatem dokonanie zmian w starych wykazach i dostosowanie ich do nowych uwarunkowań prawnych, wynikających z rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r.