Aktualności kadrowe

Za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowców nie wolno oddawać czasu wolnego od pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie możliwości udzielania czasu wolnego od pracy za godziny ponadwymiarowe przyjęło, że rekompensata dodatkowej pracy w postaci oddawania czasu wolnego od pracy dotyczy tylko godzin nadliczbowych, gdyż tylko do nich ma zastosowanie art. 1512 k.p. Jeśli więc osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze wykonuje pracę powyżej swojego etatu, ale nie są to nadgodziny, to musi otrzymać w zamian zawsze wynagrodzenie i nie ma prawnej możliwości oddania czasu wolnego z tego tytułu.

Co ważne resort rodziny i pracy podkreślił, że powyższy pogląd dotyczy zarówno godzin ponadwymiarowych znajdujących się poniżej limitu określonego w umowie, zgodnie z art. 151 § 5 k.p., zwanych potocznie „dopełnieniami do etatu” oraz godzin przekraczających takowy limit za które wypłaca się wynagrodzenie z dodatkami jak za nadgodziny. Tak więc osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, które nie będą miały wypracowanych godzin nadliczbowych nie mogą korzystać z czasu wolnego od pracy ani udzielanego na ich wniosek w proporcji 1:1, ani bez takowego wniosku w proporcji 1:1,5.