Aktualności kadrowe

Zmiana etatu w trakcie okresu rozliczeniowego – nowe stanowisko MRPIPS

W przypadku stosowania dłuższych niż 1-miesięczne okresów rozliczeniowych czasu pracy zdarza się, że pracownik zmienia wymiar etatu w trakcie takiego okresu i wtedy nie wiadomo, jak rozliczyć jego czas pracy, gdyż przepisy Kodeksu pracy milczą na ten temat.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. (publikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1.6.2017 r., str. C4) zmianę etatu należy potraktować jakby doszło do zamknięcia okresu rozliczeniowego, co oznacza konieczność rozliczenia pracownika tak jakby w praktyce były dwa okresy rozliczeniowe – przed zmianą i po zmianie etatu. Resort pracy wskazuje, że powinno się w tym przypadku zastosować w drodze analogii art. 1516 Kodeksu pracy, który dotyczy zwolnienia pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego.

Takie podejście jest bardzo korzystne dla pracowników, gdyż ewentualnie nierównomierne zaplanowanie czasu pracy w części okresu rozliczeniowego może spowodować powstanie nadgodzin, gdyż już nie dojdzie do pracy w niższym wymiarze w dalszej części okresu rozliczeniowego ze względu na jego szybsze zamknięcie i rozliczenie czasu pracy w momencie zmiany etatu.