Aktualności kadrowe

Obliczając tzw. średnią urlopową nie bierzemy pod uwagę składników z poprzedniej umowy

W stanowisku z dnia 1 czerwca 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DGP z dnia 13 lipca 2017 r., nr 134 (4533), str. C5) wyjaśniło, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.) nie zawierają podstawy prawnej do przyjęcia tezy, że zakres podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, czy podstawy ekwiwalentowej można rozszerzyć na poprzednio rozwiązaną umowę o pracę i z niej wliczyć do podstawy wymiaru uzyskane przez pracownika wynagrodzenie.

Zdaniem Ministerstwa również art. 171 § 3 k.p. nie obejmuje możliwości przeniesienia do kolejnej umowy o pracę składników wynagrodzenia wypłaconych pracownikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie poprzedniej umowy o pracę, która już nie obowiązuje. Na jego podstawie możliwe jest przeniesienie jedynie urlopu w naturze, aby nie wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wykorzystywania urlopu po zawarciu kolejnej umowy z danym pracodawcą do wynagrodzenia za urlop można wliczyć tylko składniki wynagrodzenia wypłacone za okres obowiązywania nowej umowy o pracę.