Aktualności kadrowe

Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe w przypadku zmiany stawki godzinowej lub miesięczn

Niestety żaden przepis prawa pracy nie daje na to pytanie wprost odpowiedzi. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło w stanowisku z dnia 4 sierpnia 2017 r. (opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7.9.2017 r., Kadry i Płace str. C4 i C5), że w takim przypadku oznacza to konieczność rozliczenia nadgodzin według dwóch stawek. Nadgodziny, które wystąpiły przed zmianą stawki powinny zostać wynagrodzone według starej stawki wynagrodzenia, a te które miały miejsce po zmianie stawki według zmienionego wynagrodzenia pracownika. Działanie takie jest bardzo sprawiedliwe z punktu widzenia pracowników, gdyż nadgodziny dobowe powstają jak już ich sama nazwa wskazuje w kolejnych dobach pracowniczych i da się do każdej z nich przypisać konkretną stawkę godzinową.

Powyższe stanowisko oznacza, że nie ma możliwości rozliczania wynagrodzenia za nadgodziny dobowe według jednej stawki np. uśrednionej, czy obowiązującej na koniec miesiąca, czyli w momencie sporządzania listy płac. To z kolei wymusza bardziej szczegółowe raportowanie danych o czasie pracy do działów płac, czy tym bardziej do firm payrollowych, prowadzących zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową, a w niektórych przypadkach również zmianę ustawień programów kadrowo-płacowych.