Aktualności kadrowe

Czy pracodawca może z dnia na dzień odwołać zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy?

Zgodnie z art. 142 k.p. pracownik może złożyć wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, który może zostać wprowadzony od dowolnej daty, ale z zachowaniem reguł ogólnych wynikających z charakteru prawnego danego systemu czasu pracy. Wniosek taki nie wiąże pracodawcy, który ma swobodę decyzyjną w tej sprawie, ale niestety przepisy milczą w kwestii odwołania takiej zgody i powrotu do ogólnego rozkładu czasu pracy obowiązującego w firmie. Problem powyższy wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 4 sierpnia 2017 r. (opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7.9.2017 r., Kadry i Płace str. C4 i C5), przyjmując, że działanie takie wymaga ze strony pracodawcy dokonania wypowiedzenia zmieniającego. Tak więc pracodawca zmieni z dnia na dzień indywidualny rozkład na ogólny tylko za zgodą pracownika, gdy strony umowy zawrą porozumienie zmieniające w tym przedmiocie (aneks do umowy). W przeciwnym razie zmiana rozkładu czasu pracy nastąpi dopiero po upływie okresu wypowiedzenia obowiązującego pracownika.