Aktualności kadrowe

Czy zakaz nadgodzin ogranicza odpracowywanie wyjść prywatnych pracownikowi?

W praktyce od dłuższego czasu pracodawcy zastanawiają się, czy niepełnosprawni, kobiety w ciąży lub rodzice dzieci do lat 4, których dotyczy zakaz pracy w godzinach nadliczbowych mogą odpracowywać wyjścia prywatne. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 4 sierpnia 2017 r. (opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7.9.2017 r., Kadry i Płace str. C4 i C5).

W przypadku kobiet w ciąży MRPiPS przyjęło, że odpracowanie może nastąpić w tym samym dniu, żeby nie przekroczyć 8-goddzinnej normy czasu pracy, a w innym dniu tylko wtedy, gdy zaplanowany na taki dzień czas pracy wynosił mniej niż 8 godzin i wtedy odpracowanie może go maksymalnie dopełnić do 8 godzin.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych resort pracy przyjął, że ci z nich, którzy mają zgodę lekarza medycyny pracy lub prowadzącego na pracę w nadgodzinach mogą odpracowywać wyjścia prywatne w dowolnych terminach. Pozostali niepełnosprawni mogą odpracować wyjście podobnie jak kobiety w ciąży w tej samej dobie pracowniczej. MRPiPS wskazało jeszcze, że niemożliwość odpracowania wyjścia w innym terminie i niewypłacenie z tego tytułu wynagrodzenia pracownikowi może oznaczać działanie dyskryminujące takiego zatrudnionego.

W przypadku pracowników – rodziców dzieci do lat 4 możliwość swobodnego odpracowywania wyjść prywatnych wymaga udzielenia przez nich zgody na pracę powyżej 8 godzin i wykonywanie pracy nadliczbowej. W przeciwnym razie możliwość odpracowania znowu musi się ograniczyć tylko do tej samej doby pracowniczej.