Aktualności kadrowe

15 grudnia opublikowano 6 nowych rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. firmy korzystające z pracy cudzoziemców czeka niemała rewolucja, gdyż proces zatrudniania cudzoziemców zmienia się znacznie. 7 i 8 grudnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała, aż 6 rozporządzeń dotyczących tej problematyki.

Wszystkie rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw w jednym dniu, czyli 15 grudnia 2017 r., a są to rozporządzenia z dnia:
• 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. poz. 2345);
• 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 2346);
• 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. poz. 2347);
• 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348);
• 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 2349);
• 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 2350).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym tej problematyki w dniu 29 stycznia 2018 r.