Aktualności kadrowe

Od 2019 r. nie będzie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyj

Zmianę taką wprowadza opublikowana 30 listopada 2018 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244).

Zgodnie z nowymi przepisami szkolenie okresowe bhp nie będzie wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno – biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów wypadkowych. Obowiązek taki może jednak wynikać z oceny ryzyka zawodowego, w której specjalista ds. bhp może uznać to za konieczne.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia działalności przez pracodawcę rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w wyższej niż trzecia kategorii ryzyka lub gdy specjalista bhp w nowej ocenie ryzyka zawodowego uzna to za konieczne pracodawca będzie musiał przeprowadzić szkolenia okresowe w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ustalenia wyższej kategorii ryzyka lub od dnia dokonania oceny ryzyka zawodowego.