Aktualności kadrowe

Koronawirus objęty rygorem ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych

Koronawirus SARS-CoV-2 ma od 28.2.2020 r. swoje rozporządzenie w Polsce. MZ objęło zakażenie SARS-CoV-2 przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (rozporządzenie opublikowane w Dz.U. poz. 325).

Co to oznacza dla pracodawców?

1. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w pracy,
2. zgodnie z art. 92 KP obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego w przypadku odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, a potem zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach,
3. gdy odosobnienie dotyczy dziecka ZUS wyjaśnia, że można także wystąpić o zasiłek opiekuńczy.