Aktualności kadrowe

Wytyczne CIOP dla pracujących w czasie epidemii

Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Głównym Inspektorem Pracy przygotował zalecenia dla osób pracujących w czasie epidemii koronawirusa. Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom wdrożenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy. Zawierają one między innymi zalecenia zachowania dystansu fizycznego, określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, zasady przestrzegania higieny w miejscu pracy oraz wytyczne do stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.
Przygotowane materiały zawierają również listę kontrolną, ułatwiającą przedsiębiorcom przeprowadzenie oceny zgodności stosowanych w zakładzie pracy środków z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.
Z całością wytycznych wraz z listą kontrolną można zapoznać się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: wytczne CIOP