Aktualności kadrowe

Podwyższanie kwot wolnych od potrąceń – urzędowe interpretacje

Zgodnie z art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. (tzw. Tarcza 3.0), jeżeli z powodu podjętych na terytorium RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń określone w art. 871 § 1 k.p. ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
Przepis jest bardzo nieprecyzyjny i budzi wiele wątpliwości, począwszy od przypadków, gdy można go zastosować, czasu kiedy będzie to możliwe, rozumienia pojęcia wynagrodzenia, czy wreszcie dokumentowania uprawnień przez pracownika
MRPIPS w stanowisku z 29 maja 2020 r. w sprawie pojęcia wynagrodzenia i dokumentowania uprawnień do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń wyjaśniło, że wynagrodzenie, które może być obniżone obejmuje wszelkie składniki wynagrodzenia, a więc również premie, czy dodatki. MRPiPS wskazało, że chodzi o sytuacje, w których pracownik otrzyma miesięczne wynagrodzenie niższe niż dotychczas otrzymywał. Resort odwołuje się do ograniczania kwot wynagrodzenia, ale wskazuje także na zawieszanie składników wynagrodzenia, co może pośrednio wskazywać, że różne działania podejmowane przez pracodawców mogą być brane pod uwagę jako podstawa do zastosowania opisywanej instytucji podwyższenia kwot wolnych od potrąceń.