Aktualności kadrowe

Dodatek solidarnościowy - zasady przyznawania

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Dodatek ten, w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które w wyniku epidemii COVID-19 straciły po 15 marca zatrudnienie. Zasiłek przyznawany jest od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020. By otrzymać dodatek solidarnościowy trzeba spełnić warunek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.
Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez platformę ZUS, w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.
Więcej informacji wraz z przydatnymi linkami można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: ZUS