Aktualności kadrowe

Nie będzie zmian w kwestionariuszach osobowych

We wzorze kwestionariusza osobowego dla pracownika w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są dwa punkty, które umożliwiają podanie innych danych osobowych pracownika. Punkt piąty wzoru wskazuje na dane, które są niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy, natomiast punkt ósmy – na te, których prawo lub obowiązek podania wynika z przepisów szczególnych W oficjalnym stanowisku z 26 sierpnia 2020 MRPiPS wskazało, że nie ma większego znaczenia, w którym z ww. punktów zostaną podane dane o służbie wojskowej pracownika. MRPiPS potwierdziło także, że nie będzie aktualizacji wzorów kwestionariuszy osobowych, które są zamieszczone w BIP resortu, gdyż wzór ma jedynie charakter pomocniczy.
Omówienie stanowiska można znaleźć w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z dnia 03.09.2020, dodatek  Kadry i Płace.