Aktualności kadrowe

Już po raz trzeci przesuwana jest data wejścia w życie minimalnych stawek przy zleceniach

Zgodnie z pierwszym projektem nowelizacji zmiany te miały wejść od 1.7.2016 r., w drugim projekcie ustawy datę wejścia w życie zmian ustalono na dzień 1.9.2016 r., a obecnie po zaopiniowaniu projektu rządowego przez Radę Dialogu Społecznego będzie to data 1.1.2017 r.

Rada Dialogu Społecznego 7.4.2016 r. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy nowelizującej do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy zgodzili się na minimalną stawkę przy umowach zlecenia w wysokości 12 zł brutto za godzinę pracy. Stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego będzie podlegała corocznym waloryzacjom tak jak i minimalne wynagrodzenie za pracę, a pierwsza waloryzacja będzie już w 2017 r. Tak więc od początku obowiązywania stawka ta nie wyniesie 12 zł, tylko będzie trochę wyższa, a o tym, o ile dowiemy się najpewniej we wrześniu 2016 r., jak zostanie ustalone minimalne wynagrodzenie na 2017 r.

Wprowadzone zmiany będą dotyczyły także kwestii dokumentowania liczby godzin wykonanych usług na podstawie umowy zlecenia oraz uprawnień PIP, która ma nadzorować realizacje postanowień ustawy i wypłacania wynagrodzeń minimalnych zleceniobiorcom.

Zmiany nie ominą także sposobu wyliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę, do którego ma się nie wliczać dodatek za pracę w nocy. Szczegóły zmian będę jeszcze dopracowywane w najbliższych miesiącach.