Aktualności kadrowe

Nowe zasady kontroli PIP w 2021 r.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy przybliżył planowane formy kontroli w 2021 roku. Kontrole będą prowadzone zdalnie lub w sposób hybrydowy; bezpośrednio w firmach będą prowadzone głównie kontrole dotyczące wypadków przy pracy i innych bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Zdalna kontrole będą dotyczyły sytuacji, gdy dla ustalenia stanu faktycznego nie jest potrzebna obecność inspektora pracy w siedzibie kontrolowanej firmy. Wykonywane będą za pomocą ePUAP, poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe. Jeżeli kontrolowany pracodawca nie wyrazi zgody na taką formę kontroli to inspektorzy pracy przeprowadzą kontrolę bezpośrednio w siedzibie firmy.
Więcej informacji na temat zasad kontroli zdalnych i hybrydowych, a także dotyczących badań lekarskich, szkolenia w zakresie bhp, oceny ryzyka można znaleźć na stronie PIP pod adresem https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/Kontrole-pip-covid