Aktualności kadrowe

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego - stanowisko ministerstwa

1 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało nam stanowisko odnośnie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 2234) w kontekście aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Resort poinformował, że w każdej sytuacji zagrożenia zawodowego, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia koronawirusem, każdy pracodawca powinien dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając sytuację panującą w kierowanym przez niego zakładzie pracy. Jednocześnie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien podjąć działania chroniące pracowników przed kontaktem m.in. z wirusem SARS-CoV-2, gdyż jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.
Zakłady pracy, w których pracownicy są zawodowo narażeni na wirusa SARS-CoV-2 mają , 30-dniowy termin na aktualizację oceny ryzyka zawodowego, bez względu na to, czy wcześniej wykazywano narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne czy też nie.