Aktualności kadrowe

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, co oznacza możliwość swobodnego przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gwarancja takiego poziomu pozwala na transfer danych bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO.
Decyzje wykonawcze:
• sygn. C(2021) 4800 final, wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO);
• sygn. C(2021) 4801 final, wydana na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680.

Powyższe decyzje zostały wydane na okres 4 lat, czyli do 27 czerwca 2025 roku, a ich obowiązywanie może zostać przedłużone o ile Zjednoczone Królestwo będzie nadal zapewniało właściwy poziom ochrony danych.
Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/2097