Aktualności kadrowe

Projekt ustawy o sygnalistach jest już na stronach RCL

Projekt ustawy o sygnalistach, który ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii trafił już do uzgodnień i opiniowania. W projekcie ustawy znalazły się zapisy o ochronie i środkach prawnych, które będą przysługiwały osobie dokonującej zgłoszenia naruszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, ale również wykonawcom, podwykonawcom lub dostawcom, akcjonariuszom i wspólnikom spółek oraz członkom organów osoby prawnej.
Z projektem można zapoznać się na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845