Aktualności kadrowe

Rewolucyjna zmiana w orzecznictwie SN

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 27 października 2021 roku odpowiedział na pytanie, czy porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki należące w całości do pracowników tej spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce stanowi źródło prawa pracy (art. 9 § 1 k.p.)?
„Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie (art. 9 § 1 k.p.)”
Jest to rewolucyjna zmiana w orzecznictwie SN w zakresie porozumień zbiorowych, gdyż dotychczas były 2 uchwały o odmiennym stanowisku z 2001 r. (III ZP 25/00) oraz z 2006 r. (III PZP 2/06)
Link do orzeczenia: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1510-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne