Aktualności kadrowe

Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a badania okresowe pracownika

Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają wątpliwości dotyczące wysłania pracownika z kolejnym, nowym orzeczeniem o niepełnosprawności na wcześniejsze badania do lekarza medycyny pracy, mimo że ma on dotychczasowe zaświadczenie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, otrzymali ostatnio dwa sprzeczne stanowiska.

I tak zdaniem Ministerstwa Zdrowia po przedstawieniu przez pracownika nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracodawca musi go skierować na badania medycyny pracy. Natomiast Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uznało, że takie skierowanie można wystawić, ale nie jest ono obowiązkowe.

Resort Zdrowia umotywował swoje stanowisko tym, że informacja o orzeczonej niepełnosprawności jest dla pracodawcy sygnałem o zmianie stanu zdrowia pracownika, a więc badania kontrolne są niezbędne by mieć pewność, że warunki pracy na danym stanowisku nie będą miały negatywnego wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo pracownika.

Ministerstwo Rodziny natomiast odwołało się w swoim stanowisku do przepisów prawa pracy, które nie nakładają na pracodawcę obowiązku skierowania na badania osoby, która ma orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

MRiPS podkreśliło, że jeśli pracodawca nie zdecyduje się jednak wysłać pracownika na nowe badania medycyny pracy, to nie będzie to pociągać za sobą sankcji z tego powodu.

Powyższe stanowiska zostały wydane w odpowiedzi na pytanie senatora Andrzeja Kobiaka z KO.