Aktualności kadrowe

Ostatni dzownek na wykorzystanie zaległego urlopu za 2022 r.

Zgodnie z przepisami art. 168 Kodeksu pracy w bieżącym roku do 29 września pracodawca powinien udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022 rok. Pracownik, który nie wykorzystał dni wolnych w ciągu bieżącego roku musi je wykorzystać do końca września następnego roku. By spełnić ten wymóg wystarczy aby 30 września rozpoczął się pierwszy dzień zaległego urlopu. Co więcej, wysłanie pracownika na zaległy urlop nie wymaga jego zgody, a pracodawca może wręcz nie dopuścić pracownika do pracy wbrew jego woli.

Nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do dnia 30 września następnego roku zgodnie z art. 282 par. 1 Kodeksu pracy, może skutkować nałożeniem przez PIP mandatu w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł, przy czym mandat ten nie jest nakładany na firmę, lecz na  przełożonego, który powinien tego urlopu udzielić.

Należy również przypomnieć, że od 30 września rozpoczyna się bieg przedawnienia prawa do niewykorzystanego, zaległego urlopu wypoczynkowego - zgodnie  z art. 291 par. 1. Kodeksu pracy, który stanowi, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W sytuacji, w której - tak jak w bieżącym roku kalendarzowym - 30 września wypada w sobotę, pierwszy dzień zaległego urlopu powinien wypadać w piątek, 29 września.