Aktualności kadrowe

TSUE o wynagrodzeniu dla niepełnoetatowców

W wydanym 19 października 2023 roku wyroku (C-660/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził jednoznacznie, że niedopuszczalną praktyką jest wynagradzanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkami za nadgodziny tylko wtedy, gdy łączny wymiar godzin jest taki sam, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat.

Sprawa w której został wydany wyrok dotyczyła pilota niemieckich linii lotniczych, który miał umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu. Umowa ta w zapisach przewidywała wynagrodzenie podstawowe uzależnione od czasu pełnienia czynności lotniczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wykonania w ciągu miesiąca określonej liczby godzin czynności lotniczych, przekraczającej progi określone w umowie o pracę. I to właśnie progi okazały się problemem, gdyż były one identyczne dla pilotów pracujących zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Trybunał w wydanym wyroku orzekł, że brak zróżnicowania progów powoduje, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze, chcący uzyskać dodatkowe wynagrodzenie, muszą pracować dłużej w stosunku do swojego wymiaru czasu pracy niż osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku niepełnoetatowców należałoby więc obniżyć progi proporcjonalnie do wymiaru czasy pracy, tak by nie narazić się na zarzut dyskryminacji grupy pracowników.