Aktualności kadrowe

Na posiedzeniu w dniach 4-6.10.2016 r. Sejm będzie obradował nad zakazem handlu w niedzielę

Projekt zmian w tym zakresie jest projektem obywatelskim (druk sejmowy nr 870), a powstał on z inspiracji NSZZ Solidarność i ma wstępne poparcie rządzącej koalicji. W projekcie przewidziano jednak nie tylko zakaz handlu w niedziele, ale również zakaz wykonywania innych czynności sprzedażowych, także w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu, do których należą centra logistyczne, magazynowe, czy dystrybucyjne. Zakaz ma obejmować nie tylko niedziele, ale również Wigilię i Wielką Sobotę od godziny 14:00.

Ustawa definiuje na swoje potrzeby pojęcie zatrudnienia, które obejmuje nie tylko pracowników, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło. Jej przepisy mają swym zakresem objąć ponadto pracowników tymczasowych, outsourcing pracowniczy, franczyzobiorców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji.

W projekcie ustawy zdefiniowano szereg pojęć począwszy od podstawowego pojęcia placówki handlowej, przez podmioty świadczące usługi na rzecz handlu (centrum logistyczne, centrum magazynowe, centrum dystrybucyjne, terminal kontenerowy), a kończąc na pojęciu innych czynności sprzedażowych.

Ustawa zawiera wreszcie katalog wyjątków dopuszczalnego handlu w niedziele, który przy spełnieniu dodatkowych warunków jest możliwy m.in. na stacjach benzynowych, w aptekach, kwiaciarniach, czy placówkach handlowych działających na dworcach kolejowych czy lotniskach.