Audyty dokumentacji kadrowej

Zapowiedziana kontrola PIP, pozew byłego pracownika złożony w sądzie pracy, czy przejęcie przez inną firmę części lub całości zakładu pracy to najczęstsze przypadki, gdy pracodawca decyduje się na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie kadr i płac. Tymczasem takie działanie powinno być przeprowadzane w organizacjach okresowo co kilka lat, gdyż częste zmiany przepisów prawa, ich interpretacji, nowe stanowiska sądów, ZUS czy PIP mogą spowodować, że stosowane od lat rozwiązania staną się nieprawidłowe i ryzykowne dla pracodawcy.

Dlatego proponujemy Państwu usługę audytu w zakresie problematyki kadrowej lub kadrowo – płacowej. W tym drugim przypadku przy współudziale doradcy podatkowego oceniającego ryzyka przyjętych rozwiązań w zakresie ozusowania i opodatkowania poszczególnych świadczeń przyznawanych pracownikom. Podczas takiego audytu weryfikowane będą regulaminy obowiązujące u pracodawcy (pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania), procedury wewnętrzne dotyczące bardziej szczegółowych kwestii, akta osobowe, czas pracy (planowanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz zasady naliczania wynagrodzeń.

Przeprowadzony przez nas audyt kończy się raportem, w którym pracodawca znajdzie analizę sytuacji kadrowej swojej firmy, z uwzględnieniem obszarów, w których niezbędne są zmiany ze względu na działania nie tylko niezgodne z prawem, ale także nieekonomiczne z punktu widzenia pracodawcy. W raporcie zostaną zawarte rekomendacje co do zmian i wskazane ich właściwe kierunki. W ramach audytu mogą zostać także poprawione dokumenty standardowo stosowane przez pracodawcę lub stworzone nowe dokumenty, które powinny być stosowane zgodnie z wymogami kodeksu pracy. W razie potrzeby raport jest prezentowany osobom zarządzającym danym podmiotem, które na jego podstawie będą podejmowały decyzje co do ewentualnych kierunków niezbędnych zmian organizacyjnych.

W ramach usługi audytu istnieje również możliwość zagwarantowania na preferencyjnych warunkach dodatkowych godzin doradztwa z zakresu prawa pracy na etapie wdrażania zmian wynikających z przeprowadzonego audytu oraz szkoleń dla działów kadr i płac lub kadry managerskiej, które ułatwią organizacji przejście przez proces zmian.