Czas pracy kierowców

Zatrudnianie kierowców i prowadzenie działalności transportowej wymaga sporej wiedzy z zakresu prawa pracy, gdyż już umowy o pracę kierowców powinny cechować się specyficznymi postanowieniami. Ponadto poza standardowymi dokumentami sporządzanymi w związku zatrudnieniem pracownika u kierowców pojawiają się dokumenty specyficzne, jak informacje o przepisach z zakresu czasu pracy, czy oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu. Dlatego polecamy Państwu usługi polegające na:

  1. opracowaniu kompletu standardowych dokumentów związanych z zatrudnieniem kierowców – oferta dla małych przewoźników zatrudniających do 19 pracowników,
  2. opracowaniu regulaminów pracy i wynagradzania dla firm transportowych uwzględniających specyfikę zatrudniania kierowców,
  3. optymalizacji siatki płac z uwzględnieniem najbardziej racjonalnych sposobów rozliczania podróży służbowych kierowców,
  4. audytu dokumentacji kadrowo – płacowej związanej z zatrudnieniem kierowców,
  5. pomocy w kontroli PIP związanej z czasem pracy kierowców,
  6. szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców.

O kompetencjach z tego obszaru świadczą publikacje dotyczące tej problematyki zamieszczone w zakładce Publikacje, a zwłaszcza ciesząca się do wielu lat dużym powodzeniem książka „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, która doczekała się już 5 wydań (ostatnie z 2015 r.), a jej pierwsze wydanie uzyskało wyróżnienie w konkursie Gazety Prawnej Złote Skrzydła 2008.