Elektronizacja dokumentacji

Od 1 stycznia 2019 r. całość dokumentacji pracowniczej może być już prowadzona elektronicznie od początku zatrudnienia pracownika lub można dokonać digitalizacji dotychczasowej dokumentacji na postać elektroniczną. Proces ten od strony prawnej i technicznej nie jest jednak prosty dlatego proponujemy usługę wsparcia we wdrożeniu w dziale HR elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

Zakres usługi może obejmować:

  1. pomoc w wyborze dostawcy oprogramowania lub analizę modułu e-teczki u dostawcy programu kadrowo-płacowego, z którego firma korzysta,
  2. analizę regulaminu pracy i wewnętrznych procesów HR z punktu widzenia ich elektronizacji,
  3. analizę ryzyka dla nowego procesu przetwarzania danych osobowych i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych w procesie elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

Osobą wiodącą w projekcie jest Łukasz Prasołek, który odpowiada za kwestie związane z prawem pracy, analizę dokumentów i procesów wewnętrznych.

Za kwestie techniczno-informatyczne, zwłaszcza weryfikację właściwości plików XML i analizę metadanych zapisywanych w systemie w projektach odpowiada Anna Jankowska.

Anna Jankowska

New Business Development Director w IntraworQ Sp. z o.o. Absolwentka WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT głównie związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Wielokrotnie pełniąc funkcję doradczą zajmowała się przeprowadzaniem złożonych analiz biznesowych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych w całej Polsce, wymagających zaawansowanej wymiany danych pomiędzy systemami. W ramach realizowanych projektów wdrożeniowych przeprowadziła szkolenia dla kilkuset przyszłych użytkowników systemów oraz odpowiadała za przygotowanie techniczne i merytoryczne kilkudziesięciu trenerów. Fanka zwinnych technik programowania i zarządzania aktywnie uczestniczy w startupie Keepskiller doszkalając studentów IT do potrzeb biznesowych pracodawców.

Za kwestie związane z ochroną danych osobowych w takich projektach i dokonywanie analizy ryzyka dla nowego procesu, jakim w organizacji będzie elektronizacja odpowiada Mirosław Gumularz.

Mirosław Gumularz

Radca prawny (GKK Gumularz Kozik), doktor nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) a także normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.