Kadry i płace w podmiotach leczniczych

Zatrudnianie pracowników w służbie zdrowia od lat wiąże się z dwoma podstawowymi problemami, które stanowią czas pracy i zatrudnienie cywilnoprawne zwane w tej branży potocznie kontraktami. Na rynku powstają spółki zakładane przez lekarzy, czy pielęgniarki, które współpracują ze szpitalami w zakresie zapewnienia opieki pacjentom w ramach dyżurów medycznych. Te rozwiązania są wynikiem ograniczeń w czasie pracy i niedużej liczby personelu medycznego w niektórych specjalizacjach, a więc obydwa problemy są wzajemnie ze sobą powiązane. Niestety wyrok TSUE dotyczący czasu pracy lekarzy w Grecji (patrz w Aktualnościach) nie napawa optymizmem, dlatego wydaje się koniecznym na nowo zorganizowanie czasu pracy w podmiotach leczniczych, tak, aby lekarze korzystali z 11-godzinnych odpoczynków dobowych i nie pracowali przez całą dobę. Również współpraca szpitala ze spółkami lekarskimi jest ryzykowna, gdy w jej ramach w szpitalu pojawi się lekarz zatrudniony w nim normalnie na etacie, ponieważ ukształtowała się już w tym zakresie linia orzecznicza SN niekorzystna dla szpitali.

    Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu usługę doradczą w zakresie:
  1. weryfikacji regulaminów pracy pod kątem rozwiązań z zakresu czasu pracy,
  2. optymalizacji organizacji czasu pracy personelu medycznego, aby ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów o czasie pracy – analiza zasad układania harmonogramów czasu pracy i sposobu organizacji dyżurów medycznych,
  3. analizy zasad zatrudniania personelu medycznego oraz ryzyka w razie kontroli ZUS w zakresie wliczania do podstawy wymiaru składek ZUS wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych, które są świadczone na rzecz pracodawcy.