Publikacje - czas pracy

image description

"Rozliczanie czasu pracy w praktyce"


Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2023

image description

"Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO"

Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2021

image description

"Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac"

Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2020

image description

"Zarządzanie czasem pracy dla Managerów. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu"

Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2018

Publikacje - czas pracy kierowców

Publikacje z ubezpieczeń społecznych