Szkolenia kadrowo-płacowe

W związku z dużym zainteresowaniem moimi szkoleniami zdecydowałem się na założenie spółki szkoleniowej, która organizuje szkolenia z trzech zakresów tematycznych: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków. Spółka organizuje zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte, a także akademie dla kadry managerskiej składające się z kilku spotkań.

Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową na stronie www.praktyczneszkolenia.com

Kontakt w sprawie szkoleń

Olga Kochanowska
tel. 517 952 294
e-mail: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com

Tematyka prowadzonych szkoleń:

 1. Czas pracy w różnych grupach zawodowych
 2. Czas pracy kierowców
 3. Naliczanie wynagrodzeń – aspekty pracownicze
 4. Urlopy wypoczynkowe
 5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 6. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 7. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników
 8. Rozwiązywanie umów o pracę w orzecznictwie SN
 9. Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu
 10. Elastyczne formy zatrudnienia
 11. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Poza stałymi tematami szkoleń prowadzę również szkolenia ze zmian w przepisach prawa pracy, przygotowujące działy kadr do nadchodzących nowelizacji.

Jak prowadzę szkolenia

Ocena mojej pracy

Ocena prelegentów